image

اطلاعیه درخصوص همکاری با بازرسان اتاق اصناف و بازرسان اتحادیه

نویسنده : روابط عمومي 16 خرداد 1403 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص ضرورت تطبیق ابزارپرداخت مورداستفاده با رسته صنفی و محل فعالیت

نویسنده : روابط عمومي 19 اردیبهشت 1403 نظرات : 0
image

ممنوعیت نقل‌وانتقال واحدهای طرح نهضت ملی مسکن

نویسنده : روابط عمومي 09 اردیبهشت 1403 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

نویسنده : روابط عمومي 09 اسفند 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص حضور نماینده بیمه تکمیلی جهت دریافت خسارت های درمانی سال 1402

نویسنده : روابط عمومي 09 اسفند 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص بکارگیری نیروهای ایرانی در واحدهای صنفی

نویسنده : روابط عمومي 01 اسفند 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص عدم تنظیم قرارداد مسکن برای اتباع غیرمجاز خارجی

نویسنده : روابط عمومي 28 بهمن 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص تامین پایدار انرژی کشور

نویسنده : روابط عمومي 18 بهمن 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه مهم درخصوص اخذ شناسه یکتا

نویسنده : روابط عمومي 02 بهمن 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص طرح اجرای پیشگیری از سرقت

نویسنده : روابط عمومي 19 دی 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص ممنوعیت تنظیم قرارداد با اتباع خارجی غیرمجاز

نویسنده : روابط عمومي 19 دی 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص جمع آوری وسایل گرمایشی پرمصرف

نویسنده : روابط عمومي 19 دی 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه

نویسنده : روابط عمومي 16 دی 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص برگزاری مزایده

نویسنده : روابط عمومي 08 آذر 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه شرکت در مزایده

نویسنده : روابط عمومي 06 آذر 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه مهم درخصوص قانون پیش فروش ساختمان

نویسنده : روابط عمومي 17 آبان 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص اتباع بیگانه غیرمجاز

نویسنده : روابط عمومي 13 آبان 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص حفظ و مراعات شئونات اسلامی توسط اعضاء صنفی اتحادیه و کارکنان آنها

نویسنده : روابط عمومي 12 شهریور 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنفی

نویسنده : روابط عمومي 18 مرداد 1402 نظرات : 0
image

سایت ثبت نام و صدور امضای دیجیتال (توکن)

نویسنده : طاهر رزم جو 31 اردیبهشت 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص اتباع خارجی غیرمجاز

نویسنده : روابط عمومي 19 اردیبهشت 1402 نظرات : 2
image

اطلاعیه اتاق اصناف تهران درخصوص مقابله با هنجارشکنی در امور فرهنگی و اجتماعی کشور و رعایت ...

نویسنده : روابط عمومي 22 فروردین 1402 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص عدم دریافت هرگونه هزینه بابت ثبت کد رهگیری

نویسنده : روابط عمومي 16 فروردین 1402 نظرات : 1
image

اطلاعیه درخصوص سوءاستفاده برخی از واحدهای صنفی مبنی بر درج آگهی واگذاری و خریدوفروش امتیا ...

نویسنده : روابط عمومي 24 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص خرابی دستگاه های خودپرداز

نویسنده : روابط عمومي 24 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص عرضه زمین ابن بابویه شهرری

نویسنده : روابط عمومي 24 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نویسنده : روابط عمومي 20 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص Qrcode

نویسنده : روابط عمومي 20 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص قانون پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده : روابط عمومي 20 اسفند 1401 نظرات : 0
image

اطلاعیه درخصوص قانون خدمت وظیفه عمومی

نویسنده : روابط عمومي 20 اسفند 1401 نظرات : 0