صفحه ی نرخ کارمزد مشاوران املاک

مهم : اعضاء محترم اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و کابران گرامی سایت اتحادیه املاک توجه فرمائید .

محاسبه کمیسیون مشاور املاک برای سال  1403   با نرخ ارزش افزوده  10درصد محاسبه می گردد . 

محاسبه کمیسیون با 10 درصد ارزش افزوده   *** نرخ ارزش افزوده 9 درصد برای قرارداد های سال  1402 و قبل  صدق می کند.***


محاسبه کمیسیون با 9 درصد ارزش افزوده


نرخ مصوب کارمزد مشاوران املاک

نرخنامه


نمایش در صفحه